Kurumsal Yetki Logolarımız
Bülten üyelik için e-postanızı yazınız.

Başvuru Süreci

BAŞVURU ŞEKİLLERİ

Bireysel Başvuru Yöntemleri
-    Btso Mesyeb sınav merkezinde başvuru
-    www.btsomesyeb.com.tr adresinden ONLINE başvuru

Kurumsal Başvuru Yöntemleri

-    Btso Mesyeb sınav merkezinde başvuru
-    www.btsomesyeb.com.tr adresinden ONLINE başvuru
-    Tek Nokta Başvurusu
Tek Nokta Başvurusu, sadece adayların işverenleri ya da üçüncü kişiler ( adayla ilgisi olan dernek, vakıf vb. sivil toplum kuruluşları ) tarafından yapılabilir.
En az 10 aday için yapılır.
Ödeme şekli nakit veya banka teminat mektubu olabilir.
Adaylara ait genel başvuru evrakı yanı sıra ilave olarak doldurulmuş ve ıslak imzalı Tek Nokta Başvuru Formu alınır.


DEVLET TEŞVİKLERİ

6645 sayılı kanuna istinaden; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğlerdeki belirtilen tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerin Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarının, adayın başvuru esnasın ödediği sınav ücretleri; başarılı olmak ve sadece 1 belge için kullanılmak kaydıyla devlet teşviki kapsamında İşsizlik Fonundan iade edilir. İade edilecek sınav ücreti tutarı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ücret kadardır. Mesleki Yeterlilik Belge ücreti ise yine aynı tebliğ kapsamındaki meslekler için de işsizlik fonundan karşılanır.