Kurumsal Yetki Logolarımız
Bülten üyelik için e-postanızı yazınız.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı kanunla kurulmuş,
Bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi,
Kamu tüzel kişiliğini haiz,
İdari ve mali özerkliğe sahip,
Devlet, işçi, işveren ve meslek kuruluşları temsilcilerinin eşit katılımıyla yönetilen,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı bir kurumdur.