Kurumsal Yetki Logolarımız
Bülten üyelik için e-postanızı yazınız.

Faaliyet Alanları

DANIŞMANLIK

TS EN ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

DANIŞMANLIK HİZMETİ
ENERJİYİ YÖNETENLER, GELECEĞE YÖN VERENLER!
·         İşletmelerin TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemine sahip olması,

  •   Maliyetlerin azalması,
  •   Enerji tüketiminin sürekli olarak izlenerek analiz edilmesi,
  •   Tüm çalışanların ve tedarikçilerin sisteme katılımının sağlanması,
  •   Yasal yükümlülüklere uyumun kolaylaşması,
  •   Mevcut ve gelecekteki beklentilere uyumun kolaylaşması,
  •   Enerji temininde güvenin artması,
  •   İş performansının gelişmesi,
  •   Üretkenliğin artmasına katkıda bulunur

·         5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereğince Endüstriyel işletmelerin devlet hibe desteklerinden faydalanabilmesi için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemine sahip olması zorunludur.
BTSO Enerji Verimliliği Merkezi, profesyonel kadrosu ile TS EN ISO/IEC 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulum ve işletme konusunda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

EĞİTİM

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMLERİ

BİLİNÇSİZ ENERJİ TÜKETİMİ ENERJİ MALİYETLERİNİZİ ARTIRMAKTADIR.

KAPSAM

Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında; Yıllık toplam enerji tüketimi 1000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ve üzeri olan endüstriyel işletmeler, enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, her bir endüstriyel işletmesindeki çalışanları arasında enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirmek zorundadır.

Ayrıca ; toplam inşaat alanı en az 20.00 m2 ve ya yıllık toplam enerji tükerimi 500 TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az 10.00 m2 ve ya yıllık toplam 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirmek zorundadır.

Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde enerji yöneticileri ve ya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alabilir. Bu şekilde enerji yöneticisi sertifikası sahibi bir kişi tarafından verilebilecek hizmet üç bina ile sınırlıdır.

Biz Bursa Ticaret Sanayi Odası Enerji Verimliliği Merkezi olarak enerjinin verimli kullanılmasın konusunda sadece enerji yöneticisinin bilinçli hareketinin yeterli olmadığı kanaatindeyiz ve bu kapsamda işletme çalışanları ve yeni nesillerin enerjinin verimli kullanılmasına dair eğitilerek bilinçli bir çalışan ve yeni nesiller yetiştirme gayesindeyiz. Tesisimiz bu eğitimlerin verilmesi için yeterli yetkinliğe sahip olup, bu amaç doğrultusunda hizmet vermeye hazır bulunmaktadır.

Kimler Katılabilir:

Enerji Verimliliği Eğitimlerine; işletmelerin yönetici ve teknik kadroları, teknik mesleki eğitim gören öğrenciler, lisans ve yüksek lisans düzeyi öğrencileri eğitimlere katılabilir

Eğitim merkezimizi evm.btso.org.tr adresinden ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca eğitim ile ilgili detay bilgiye BTSO Enerji Verimliliği Merkezine 0 (224) 261 61 87 nolu irtibat numarası ile ulaşabilirsiniz.

Eğitim Süresi: 10 İş Günü

Eğitim Saatleri: 10:00 – 16:00

Eğitim en az 10 en fazla 30 katılımcı ile açılmaktadır.

 

 

 

UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI

1.      Motor ve Pompa Sistemleri Eğitim ünitesi

2.      Buhar Kazanı, Kazan Sistemleri ve Kondenstop Eğitim ünitesi

3.      Soğutma Sistemleri Eğitim Ünitesi

4.      Aydınlatma Sistemleri Eğitim ünitesi

5.      Fırın Ünitesi, Absorbsiyonlu Chiller Sistemleri Eğitim ünitesi

 

ETÜT

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜTLERİ

ENERJİNİZ SİZE KALSIN!

BTSO MESYEB Enerji Verimliliği Merkezi tecrübesi, uzman kadrosu ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası güvencesi ile enerji verimliliği konusunda sektöre öncülük yapan inovatif şirketlerden birisidir.

Enerji etütlerinde, BTSO EVM’ın deneyimli mühendisleri ve konusunda uzman çözüm ortakları tarafından enerji etütleri gerçekleştirilir.

Enerji Verimliliği Etütleri Dört Aşamadan Oluşur :

Seviye 1 Ön Etüt:

Ön enerji tuketim analizine ek olarak; işletme gezilerek yapısı, kullanılan cihazlar, işletme ve bakım koşulları gözlemlenir. İşletme sahibi/sorumlusu ve enerji yöneticisi ile kısa görüşmeler yapılır.

Uygulanabilecek önlemler, yaklaşık tasarruf miktarları ve yatırım maliyetleri ile geri ödeme süreleri belirlenir. Denetimin kısa sureli olması ve detaylı ölçümler yapılmaması sebebiyle önemli yatırım kararlarının alınabilmesi için yeterli değildir.

Ön etüt; kullanılan sistem ve tesisatların durumunun değerlendirilebilmesini, işletme ve bakım konusunda çoğunlukla yatırım gerektirmeyen iyileştirme önerileri ve enerji tasarruf önlemlerinin belirlenebilmesini, daha detaylı etüt ihtiyacının tespit edilebilmesini sağlar.

Seviye 2 - Detaylı Etüt:                               

Bu aşama, ön etüde göre daha detaylı endüstriyel işletme denetimi ve enerji analizlerini içerir. İşletme yönetimi ve yetkili personel ile görüşmeler yapılarak ön etüt sonuçlarına göre detaylı etüt kapsamına alınması uygun bulunan alanlarda noktasal ölçümler, hesaplamalar ve enerji simulasyonlarıyla gerçek zamanlı enerji tüketimleri, kayıplar ve yükler tespit edilir.

İşletmede uygulanabilecek tüm verimlilik artırıcı yöntemler belirlenir. Her bir yöntem için elde edilebilecek tasarruf miktarı, ilk yatırım ve işletme maliyeti, yatırım geri ödeme süresi gibi detaylı teknik ve ekonomik analizler yapılır. Detaylı etüt, önemli yatırım kararlarının alınabilmesine olanak sağlar.

Seviye 3 - Yatırım Aşaması Etüdü (Verimlilik Artırıcı Proje):

Detaylı etüt sonuçlarına göre belirlenen verimliliğin artırılabileceği önemli ve yatırım gerektiren yöntemlerin herbiri için ayrı olarak yapılır. Daha detaylı ve gerçekçi finansal analizleri ve uygulama esaslarını içerir.

Etüt raporunda; uygulama planı,şemalar, ekipman listeleri, fiyat teklifleri, detaylı ölçüm sonuçları, teknik ve finansal analizler bulunur. Rapor; yatırım kararının alınabileceği nitelikte doğruluk seviyesi yüksek ve güvenilir maliyet ve tasarruf hesaplarını içerir.

Seviye 4 - Uygulama Sonrası Ölçme ve Doğrulama:

Bina sahibi veya yönetimi tarafından uygulanmasına karar verilen verimlilik artırıcı projeler, gönüllü anlaşmalar ve enerji performans sözleşmeleri ile hayata geçirilir. Uygulanma sonrasında gerekli kontrol ve ölçümler yapılarak hesaplanan değerlerin gerçekleşme durumu tespit edilir.

 

Alternatif Enerji

Alternatif Enerji KAYNAKLARININ KULLANIM PROJELERİ

21. yüzyılda artan nüfus ve sanayileşmeden kaynaklanan enerji gereksinimi ülkemizin kısıtlı kaynaklarıyla karşılanamamaktadır. Enerji üretimi ve tüketimi arasındaki fark açık hızla büyümektedir. Bu durumda kendi öz kaynaklarımızdan daha etkin biçimde yararlanmak giderek artan bir önem kazanmaktadır. Enerji talebindeki hızlı artışın karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarından en verimli biçimde yararlanılması enerji maliyetlerinde düşüş ve ülkemizin dışa bağımlılığında azalışa yol açacaktır.

Ülkemizin artan enerji talepleri enerjide dışa bağımlılığımızı artırırken, ithalatta da enerji büyük bir rol oynamaktadır. Enerjimizin  %72 sini ithal ediyoruz ve bu durum toplam ithalatın da %18’ini oluşturuyor.

BTSO Enerji Verimliliği Merkezi bu durumun farkında olup ülkemizin kalkınmasına ve daha iyi bir gelecekte etkin enerji kullanımı için deneyimli personelleri ve işlerinde uzman çözüm ortaklarıyla profesyonel çözümler sunarak fizibilite çalışmaları, projelendirme, raporlama ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

BTSO Enerji Verimliliği Merkezi kamu yatırımlarında etkin çözümler oluşturabildiği gibi, özel sektör yatırımlarına da uygulanabilir rasyonel çözümler sunmaktadır.

Alternatif Enerji Kaynakları ile ilgili faaliyetlerimiz;

1.      Hidrolik Enerji

2.      Jeotermal Enerji

3.      Güneş Enerjisi

4.      Rüzgar Enerjisi

 

Enerji Verimliliği Ölçümleri

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖLÇÜMLERİ

ÖLÇMEDEN YÖNETEMEYİZ?

1-      ULTRASONİK YÖNTEMLE SIVI HATLARINDA DEBİ ÖLÇÜMÜ

İçerisinde partikül madde bulunmayan bir çok sıvı akışkanın boru hattı içerinde ki debisini ultrasonik yöntemle ölçümleye bilmekteyiz.

Ölçümü yapılabilen bazı akışkanlar;

·         Su

·         Asitler

·         Alkol

·         Yağlar

·         Ağır Su

·         Yakıtlar (AA Gravity)

·         Vb.

              

2-      AKIŞKAN HATLARDA BASINÇ VE SICAKLIK ÖLÇÜMÜ

Sıvı ve ya gaz hatlarına bağlanan kayıt fonksiyonlu manometre ile hatta ki basınç ve sıcaklık değişimleri izlenebilmektedir.

 

3-      POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji Analizörü, Ultrasonik Sıvı Debimetresi ve Kayıt Fonksiyonlu Dijital Manometre cihazları eş zamanlı kullanılarak pompaların oluşturdukları debi, suya aktardıkları enerji ve tükettikleri elektrik enerjisi kayıt altına alınmaktadır. Elde edilen bu veriler doğrultusunda mevcut pompanın kendi eğrisi üzerinde verimli bölgelerde çalışıp çalışmadığının kontrolü gerçekleştirilmektedir.

                      

4-      KAZAN SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Bir çok endüstriyel tesis için buhar vazgeçilmez bir konumdadır. Buharın işletmelerce tercih edilme nedenleri;

Büyük ısı yüklerini taşıyabilme

Yüksek sıcaklıklara ulaşabilme

Hassas sıcaklık kontrolü vb. sayılabilir.

 

İşletmemiz için gerekli buharı üretirken kayıplarımızı biliyor musunuz?

Kazanlarda gerekli ölçümler yapılarak, kayıplar ve sistem verimliliği hesaplanır

Sonuçlar işletmenin incelemesine sunulur.

Genel hatlarıyla kayıplar;

·         Yanmadan Kaynaklı

·         Radyasyon

·         Blöf Kayıplaı

·         Baca Gazı Kayıpları

·         Buhar Hatları

·         Flaş Buhar

·         Kondenstoplar

·         Yalıtım vb.

 

5-      BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

Yakma proseslerinde en büyük kayıpların baca gazı kayıpları olduğu bilinmektedir.

Kazanlarda ve yakma proseslerinde baca gazı emisyonları ve baca gazı debileri ölçülerek, yanma verimleri ve bacadan atılan enerji miktarları raporlandırılmaktadır.

 

6-      TERMAL KAMERA ÖLÇÜMLERİ

6.1- Yalıtım Kontrolleri

 

                           

                                     

     6.2- Isıtılan Ürün Depo Tanklarında Isı Kayıplarının Tespiti

Özellikler akaryakıt ve madeni yağ sektöründe kullanılan ısıtılan tanklarda, izolasyonsuz ve bozuk izolasyonlu bölgelerin tespiti yapılıp, işletmenin görüşlerine sunulmaktadır.

 

 

 

7-      ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER

Portatif Enerji Analizörü Sayesinde üretime devam eden ünite veya cihaz başında alınan ölçümlerle; Güç Tüketimleri, Akımlar, Voltajlar, Harmonikler ve bir çok elektriksel parametre izlenip kayıt altına alınabilmektedir.

 

   8-      DEVİR ÖLÇÜMLERİ

Dönen ekipmanlar üzerinde lazerle veya temas yoluyla devir ölçümleri yapılarak raporlandırılmaktadır.

Özellikle; enerji verimliliği çalışmalarında son dönemde çözüm açısından sıklıkla başvurulan frekans değiştiricilerin kullanılmasının proje detayları ve ekonomik hesaplarının yapılması referans değerler önem arz etmektedir. Bu sebeple dönen ekipmanların devirlerinin ölçümü doğru yatırımlar için bilinmesi gerekli bir parametredir.

 

 

9-      ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ KÜTLE DENKLİĞİ

Fırınlarda üretilen ara ürün ve ya son ürünün kalitesiyle birlikte, birim üretim başına harcanan enerji (Spesifik Enerji Tüketimi;SET) sorgulanması gereken önemli bir konu başlığıdır.

Endüstriyel fırınlarda gerekli olan ölçümler alındıktan sonra Enerji Kütle Denkliği hesapları yapılarak; kayıp noktaları, kayıp miktarları ve birim üretim başına harcanan enerji ortaya çıkarılır. Çalışmanın sonunda hazırlanan raporla tasarruf potansiyelleri işletmenin bilgisine sunulur.

 

 

10-  İŞ YERİ ORTAMI GÜRÜLTÜSÜ ÖLÇÜMLERİ

İş hijyeni açısından çalışılan ortamlardaki mevcut gürültü seviyesinin belirlenmesi için ortam gürültü ölçümleri yapılmaktadır.

En yüksek Ses Basıncı (Ppeak):

“C”-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının maksimum değeri ölçülmelidir.

Günlük gürültü maruziyet düzeyi ölçümü (LEX,8saat)(dB(A)re.20µPa):

TSE 2607 ISO 1999:1990 standardında tanımlandığı gibi sekiz saatlik iş günü için anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu bütün gürültü maruziyet düzeylerinin zaman ağırlıklı ortalaması alınarak yapılmalıdır.

 

11-  TERMAL KONFOR (Sıcaklık, Nem, Basınç, Hava Hızı) ÖLÇÜMLERİ

İşletmelerde; çalışanların psikolojik ve fiziksel sağlığı çalışma ortamı koşulları ile doğrudan ilişkilidir.

Bu sebeple; iş yerindeki atmosfer şartlarını belirleyen Sıcaklık, Nem, Hava Hızı gibi unsurlar ölçümlenerek ideal çalışma mekanları veya koşulları iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından önemlidir.

Sıcak ortamlarda çalışan personel üzerinde ayrıca sıcaklığın yaratacağı baskının ölçümlenmesi, çalışma koşullarını iyileştirecek tedbirlerin alınması için referans oluşturacaktır.

 

12-  AYDINLIK ŞİDDETİ ÖLÇÜMÜ

Her işletmede, her üretim alanında olması gereken aydınlık düzeyi farklılık gösterir.

Doğru aydınlık düzeylerinin iş üzerinde oluştuğunun ölçülmesi daha güvenli iş alanları yaratmak için önemlidir.

Diğer yandan aydınlatma için harcanan enerjinin ne kadar etkin kullanıldığının ölçülmesi aşamasında aydınlık şiddeti ölçümleri ile yorum yapmak mümkündür.

 

 

 

13-  YANMA GAZI ÖLÇÜMLERİ

Yakma proseslerinde en büyük kayıpların baca gazı kayıpları olduğu bilinmektedir.

Yanlış hava, yakıt ayarı ile oluşturulan yanma sonucunda oluşan emisyonların ölçülmesi çevreye verilecek zararları önleyecektir.

              

14-  ULTRASONİK HAVA KAÇAKLARIN TAYİNİ

İşletmelerde görünmeyen giderler kısmında havanın bilinçsiz kullanımı ve işletme içerisindeki hava kaçakları kompresör sistemlerinin gereğinden fazla çalışmasına neden olmaktadır. Bu da işletmede fazla enerji tüketimine dolayısıyla enerji maliyetlerindeki artışa sebep olmaktadır.

Ultrasonik kaçakların tespiti ile basit önlemler alınarak, yatırımsız veya düşük yatırımlar ile büyük mali getiriler sağlanabilir.

Örneğin; 7 Bar basınçta 1mm’lik 10 adet delikten israf edilen hava kaçağı yıllık ortalama 12.000 TL gibi bir maliyete sebep olmaktadır.

Hava kaçaklarının tespit edilip, giderilmesi ile işletmeler bu tür görünmeyen maliyetlerden tasarruf etmiş olacaktır.