Kurumsal Yetki Logolarımız
Bülten üyelik için e-postanızı yazınız.

Yasal Dayanağımız

07.10.2006 tarih 26312 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’ nun amacı; teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek ve belgelendirmeye ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sisteminin kurulması ve ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesini sağlayan kanun yasal dayanağımızdır.