Kurumsal Yetki Logolarımız
Bülten üyelik için e-postanızı yazınız.

Başvuru Süreci

A) Genel Başvuru 

  • Meslek seçimini yapan kişi öncelikli olarak BTSO MESYEB web sitemizdeki Online Başvuru bölümünden giriş yaparak başvuru formunu doldurmaktadır. 
           Başvuru sahibi, başvuru formunu doldurur iken; 
                    
                      - Banka dekontu (Ödeme bilgi belgesi)

          Bilgisayar taramasını yüklemesi zorunludur. Ayrıca zorunluluk kapsamındaki meslekler için yapılan başvurularda işsizlik fonu devlet teşviğinden yararlanmak istediğindeon-line başvuruyu yaparken, ödeme işlemleri bölümünde “ işsizlik sigorta kapsamında “ ifadesini seçmesi ve başvuru sahibinin kendi IBAN numarasını yazması gerekmektedir. 
         
  • Formdaki kişisel bilgiler doldurulduktan sonra bilgisayar çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanır.  İmzalı başvuru formu ve kimlik fotokopisi BTSO MESYEB' e kargo ile yada elden teslim edilir.
  • Bilgisayar kullanımı konusunda yetersiz olan başvuru sahipleri BTSO MESYEB' e gelmek suretiyle ilgili personel tarafından kendilerine yardımcı olunmaktadır. Gelirken yanlarında bir bir adet TC kimlik belgesi, bir adet banka dekontu veya kredi kartı bulundurmaları gerekmektedir.

B) AB Hibe Fon Başvurusu;

 
  • AB Hibe Fonundan yararlanmak için önce yukarıdaki genel başvuru yapılır. Daha sonra AB Hibe Aday Başvuru Formu ayrıca doldurulur.
  • Formdaki kişisel bilgiler doldurulduktan sonra bilgisayar çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanır  ve BTSO MESYEB'e kargo ile yada elden teslim edilir.
  • Form doldurulurken birden fazla aday başvurusu için eğer bir kurumsal müracaat yapılacak ise; AB Hibe Aday Başvuru Formundaki IBAN numarası, kurumsal IBAN numarası olması ve bütün belgeler için aynı IBAN numarası kullanılması gerekmektedir.


C) Tek Nokta Başvurusu;

  • Bu başvuru, sadece adayların işverenleri ya da üçüncü kişiler ( adayla ilgisi olan dernek, vakıf vb. sivil toplum kuruluşları ) tarafından yapılabilir.
  • En az 10 aday için yapılır. Aday eklemek istendiğinde de en az 10 aday sayısı esas alınır.
  • Ödeme şekli nakit veya banka teminat mektubu olabilir.
  • Adaylara ait genel başvuru evrakı yanı sıra ilave olarak doldurulmuş ve ıslak imzalı Tek Nokta Başvuru Formu alınır.