Kurumsal Yetki Logolarımız
Bülten üyelik için e-postanızı yazınız.

Belge İptali ve Askıya Alma

Aşağıda belirtilen durumlar yıl sonu gözetiminde ya da yıl içerisinde tespit edildiğinde, uygunsuzluğun durumuna göre belge askıya alınır ya da iptal edilir.
  • Belgelendirilmiş kişi hakkında bildirilen şikâyetin değerlendirilmesi sonrasında aleyhinde bir karar alındığında,
  • Belgelendirilmiş kişinin belgeyi kötü amaçla, yanıltıcı bir biçimde kullandığı tespit edildiğinde,
  • Belgelendirilmiş kişinin belge kullanım sözleşmesi şartlarına uymadığı tespit edildiğinde,
  • Belgelendirilmiş kişinin Onur Kurulu cezası alması durumunda.
 Yukarıda belirtilen şartlar göz önünde bulundurularak yapılan kontroller sonrasında şartların karşılanmadığı tespit edilirse, belge belirli bir süre askıya alınabilir. Bu süre uygunsuzlukların durumlarına göre 15 gün ile 6 ay arasında değişebilmektedir.