Kurumsal Yetki Logolarımız
Bülten üyelik için e-postanızı yazınız.

Otomotiv Kaportacısı Sev.4

1.0. AMAÇ
Bu şartname, 11UY0006-4 OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

1.1. MESLEK TANIMI
Otomotiv Kaportacısı (Seviye 4), motorlu araç imalatı sürecinde, gövdede kusur ve hataları gidermek ve her türlü motorlu araç kaporta onarımlarını yapmak için gerekli kesme, hizalama, konumlandırma, düzeltme, gerdirme, çektirme, kaynak yapma, perçinleme ve zımparalama türünden işlemleri yapan kişidir.

2.0. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri:
I. ALTERNATİF: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
II. ALTERNATİF: A1, A2, A3, A4, B1, B2
III. ALTERNATİF: A1, A2, A3, A4, B3 2.1 ZORUNLU BİRİMLER
11UY0006-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri
11UY0006-4/A2 Kalite Yönetim Sistemi
11UY0006-4/A3 İşin ve Gereçlerin Düzenlenmesi
11UY0006-4/A4 Son Kontrol ve Raporlama

2.1.1 Teorik Sınav
Ölçme ve değerlendirme için test sınavı uygulanır. Sınavda; 5 seçenekli çoktan seçmeli sorular kullanılır.
A1 sınavında, 10 soru sorulur, soru başına 2 dk süre verilir, başarı için %60 doğru cevap gerekir,
A2 sınavında, 10 soru sorulur, soru başına 2 dk süre verilir, başarı için %60 doğru cevap gerekir,
A3 sınavında, 10 soru sorulur, soru başına 2 dk süre verilir, başarı için %60 doğru cevap gerekir,
A4 sınavında, 10 soru sorulur, soru başına 2 dk süre verilir, başarı için %60 doğru cevap gerekir.
2.1.2 Performansa Dayalı Sınav
Zorunlu Birimlerde performansa dayalı uygulamalı sınav yoktur.

2.2. SEÇMELİ BİRİMLER
11UY0006-4/B1 Kaporta Üzerinde Hazırlık İşlemleri
11UY0006-4/B2 Onarım İşlemleri
11UY0006-4/B3 Yalıtım Ayar ve Alıştırma İşlemleri
11UY0006-4/B4 Eğitim ve Geliştirme

2.2.1 Teorik Sınav
Ölçme ve değerlendirme için test sınavı uygulanır. Sınavda; 5 seçenekli çoktan seçmeli sorular kullanılır.
B1 sınavında, 10 soru sorulur, soru başına 2 dk süre verilir, başarı için %70 doğru cevap gerekir,
B2 sınavında, 10 soru sorulur, soru başına 2 dk süre verilir, başarı için %70 doğru cevap gerekir,
B3 sınavında, 10 soru sorulur, soru başına 2 dk süre verilir, başarı için %70 doğru cevap gerekir,
B4 sınavında, 10 soru sorulur, soru başına 2 dk süre verilir, başarı için %70 doğru cevap gerekir.

2.2.2 Performansa Dayalı Sınav
11UY0006-4/B1 P1: Kaporta üzerinde hazırlık işlemleri ile ilgili bir uygulama yaptırılır. Değerlendirme materyali olarak, imalat sürecinde gövdesinde kusur ve hata oluşan her türlü motorlu araç kullanılır. Kaporta üzerinde hazırlık işlemleri yaparken adayın performansı izlenir ve oluşturulan performans değerlendirme listesine göre değerlendirilir

Başarı Ölçütü: Aday, kaporta üzerinde hazırlık işlemleri ile ilgili olarak hatasız çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Performans değerlendirme listesinde yer alan her bir adımdan yeterli başarıyı göstermek kaydıyla en az 70 puan alan aday başarılı sayılır.
11UY0006-4/B2 P2: Onarım işlemleri ile ilgili olarak bir uygulama yaptırılır. Değerlendirme materyali olarak; imalat sürecinde gövdesinde küçük çaplı kusur ve hata oluşan her türlü motorlu araçlar kullanılır. Onarım işlemleri sırasında adayın performansı izlenir ve oluşturulan performans değerlendirme listesine göre değerlendirilir.

Başarı Ölçütü: Aday, onarım işlemi ile ilgili olarak hatasız çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Performans değerlendirme listesinde yer alan her bir adımdan yeterli başarıyı göstermek kaydıyla en az 70 puan alan aday başarılı sayılır.

11UY0006-4/B3 P3: Yalıtım, ayar ve alıştırma işlemleri gerektiren bir uygulama yaptırılır. Değerlendirme materyali olarak; imalat sürecinde gövdesinde küçük çaplı kusur ve hata oluşan her türlü motorlu taşıtlar kullanılır. Yalıtım, ayar ve alıştırma işlemleri yapma sırasında adayın performansı izlenir ve oluşturulan performans değerlendirme listesine göre değerlendirilir.

Başarı Ölçütü: Aday, yalıtım, ayar ve alıştırma işlemleri ile ilgili olarak hatasız çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Performans değerlendirme listesinde yer alan her bir adımdan yeterli başarıyı göstermek kaydıyla en az 70 puan alan aday başarılı sayılır.
11UY0006-4/B4 P4: Eğitim ve Geliştirme ile ilgili bir sunuş yaptırılır. Değerlendirme materyali olarak; bilgisayar ortamında veya sunuş tahtası üzerinde sunuş malzemeleri kullanılır. Adaya meslek kapsamı ile ilgili bir konu verilir ve bu konuyu sunması izlenir ve oluşturulan performans değerlendirme listesine göre değerlendirilir

Başarı Ölçütü: Aday, verilen konuyla ilgili sunuşunun açık ve bilgilendirici olması açısından değerlendirilir. Performans değerlendirme listesinde yer alan her bir adımdan yeterli başarıyı göstermek kaydıyla en az 70 puan alan aday başarılı sayılır.

2.3. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
- Adaylar teorik ve performansa dayalı sınava tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve uygulamaya dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. Adaylar, 2.2. SEÇMELİ BİRİMLER bölümünde belirtilen Gruplandırılma Alternatifleri (B1, B2, B3, B4), (B1, B2) veya (B3) arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınava girer.
- Teorik sınavlar, zorunlu yeterlilik birimlerinin her birini ve seçmeli yeterlilik birimlerinin ilgili öğrenme çıktılarını kapsayacak şekilde düzenlenir. Performansa dayalı sınavlarda ise adaylar seçmeli birimlerin uygulama ile ölçülen öğrenme çıktılarından sınava tabi tutulur ve değerlendirilir.
- Sınavın teorik ya da performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6 ay içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.
BTSO MESYEB dışındaki işyerlerinde uygulamalı performans sınavı yapılması durumunda, işyeri çalışma şartlarına, makine, ekipman ve benzeri donanımlara uygun uygulamalı performans sorusu hazırlanacaktır. 2.4. DİĞER ŞARTLAR
2.4.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.
2.4.2 Belgelendirmeye hak kazanmak için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından ve aday tarafından tercih edilmesi durumunda; seçmeli birimler grubunda yer alan seçmeli yeterlilik birimlerinin tamamından (B1, B2, B3, B4 veya B1, B2 veya B3) başarılı olunması gereklidir.
2.4.3 Sınavın herhangi bir bölümünden başarısız olan adayın, başarılı olduğu bölüm/bölümlerden muaf olma süresi 6 aydır.
2.4.4 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.
2.4.5 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
2.4.6 Yapılan uygulama sınavının tüm detaylarını gösterecek şekilde test parçasının (uygulama sınavı sonunda aday tarafından oluşturulan parça) görüntüleri alınarak aşağıda belirtilen itiraz süresince BTSO MESYEB tarafından muhafaza edilmek üzere Sınav Yapıcı tarafından, Sınav ve Belgelendirme Yöneticiliğine teslim edilir.
2.4.7 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi BTSO MESYEB tarafından sağlanır.
2.4.8 Uygulama sınavında kullanılan malzemeler, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre BTSO MESYEB tarafından sağlanır.


Sınav Başvurusu için: Online Başvuru tıklayınız.
Banka Bilgileri için: Banka Bilgileri tıklayınız.